Γ36/04/96/05-03-2019

ΚΕΑΟ- Δ/νση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης

Νέα αυτοματοποιημένη διαδικασία διαχείρισης πλειστηριασμών τρίτων και αναγγελίας απαιτήσεων ΕΦΚΑ στον επί του πλειστηριασμού υπάλληλο - συμβολαιογράφο.