ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 - 05/03/2018

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Υπολογισμός της Ειδικής Προσαύξησης του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ