ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8- 30/01/2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α., των σπουδαστών κολλεγίων κατά την διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, για τον κίνδυνο
ατυχήματος.