ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 - 21/02/2017

Γενική Δ/νση Καταβολής Παροχών Υγείας

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2017-28/02/2018 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων