ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 - 16/02/2018

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018