ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 67 - 15.12.2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ασφάλιση των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη
Μαθητείας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4763/2020