ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 - 13/02/2019

Δ/νση Ασφάλισης

Εξαίρεση των μη μισθωτών ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ από την καταβολή εισφορών κλάδου υγείας, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας