ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 54 - 28/12/2020

Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών/Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών

«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 109 του ν. 4764/2020 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών».