ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 52/16.12.2020

Αναπροσαρμογή των ποσοστών αναπλήρωσης από 1/10/2019 και επανυπολογισμός των συντάξεων.