ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49 - 11/11/2020

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας - Προσδιορισμός ασφαλιστικών εισφορών -Απεικόνιση της ασφάλισης