ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49 - 04/12/2018

Δ/νση Ασφάλισης, Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ