ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48 - 31/10/2023

Γενική Διεύθυνση Εισφορών 
Διεύθυνση Ασφάλισης 


Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ 
I. Συνοπτικό και Αναλυτικό Ιστορικό Ασφάλισης 
II. Χορήγηση Βεβαίωσης Προϋπηρεσίας Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων για χρήση στο ΑΣΕΠ