ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48 - 19/11/2018

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 4554/2018 που
αφορούν την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων.