ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 - 28/09/2018

Γενική Δ/νση Εισφορών και Ελέγχων - Δ/νση Ασφάλισης

 

Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών τέως ΟΓΑ