ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 - 06/09/2019

Γενική Δ/νση Απονομής Συντάξεων- Γενική Δ/νση Παροχών και Υγείας

Ανώτατο ποσό συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4623/2019