ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 43 - 24/11/2017

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέταση τους από τις υγειονομικές επιτροπές Κ.Ε.Π.Α.