ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 - 12/09/2018

Γενικής Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων 

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4554/2018 σχετικά με την έναρξη και λήξη του δικαιώματος σύνταξης από τον ΕΦΚΑ