ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 - 12/09/2018

Γενικής Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων ΕΦΚΑ 

 

Επέκταση χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4554/2018.