ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 - 11/07/2019

Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας