ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 - 31/01/2019

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) και αντισταθμιστικών παροχών λογω απώλειας του επιδόματος, κατά το έτος 2019.