ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 - 22/01/2018

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.4499/2017