ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39 - 19/10/2017

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές