ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39 - 07/09/2018

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 39 - Ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των πληγέντων Ελευθέρων   Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών από τις πυρκαγιές της 23ης  και 24ης Ιουλίου 2018 στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου