ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37 - 18/10/2017

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης