ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 - 01/07/2019

Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων

Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 19 του Ν. 4611/2019.