ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 ΚΕΑΟ/ 07-06-2023

ΚΕΑΟ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4978/2022 (ΦΕΚ Α’ 190) περί Κύρωσης του νέου Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).