ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 - 20/09/2017

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Οδηγίες για τη λειτουργία Κλιμακίων - Ομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης