ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 - 19/09/2017

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος.