ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32 -23/09/2022 - ΚΕΑΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Τροποποίηση του περιεχομένου της αίτησης και του καταλόγου των στοιχείων, εγγράφων και δικαιολογητικών εξωδικαστικού μηχανισμού. Κοινοποίηση των διατάξεων της KYA υπ’ αρ. 122836 ΕΞ 2022/01-09-2022 (ΦΕΚ Β΄, 4696/08-09-2022)