ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 - 07/07/2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών