ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 - 25/01/2017

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017