ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 - 05/06/2019

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ.  Α.Ε.