ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 - 03/06/2019

Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης για μισθωτούς ως 25 ετών, κατ΄ εφαρμογή του Ν.4583/18.