ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 - 22/05/2019

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών
Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών
ΚΕΑΟ

 

Ρύθμιση Οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν.4611/2019.