ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 - 24/05/2022

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ασφαλιστική τακτοποίηση στον e – Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σε:
• Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.)
• Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.)
• Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ.
• Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.),
οι οποίοι παράλληλα παρακολουθούν προγράμματα μάθησης σε
εργασιακούς χώρους