ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 - 25/01/2019

Δ/νση Εισφορών Μισθωτών

ΚΕΑΟ

Ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων και εργοδοτών που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Νομό Ζακύνθου, ο οποίος επλήγη από τον σεισμό της 26ης Οκτωβρίου 2018