ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 - 25/01/2017

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Προθεσμία καταβολής εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 1.1.2017