ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19 / 17-04-2019

Γενική Δ/νση Εισφορών  - Δ/νση Ασφάλισης 
Γενική Δ/νση Συντάξεων - Δ/νση Νομοθεσίας & Συντονισμού Συντάξεων 

Τροποποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης μισθωτών μετά από ΥΔΑΑΒ, περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001.