ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 - 02/04/2018

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρ. 27 του ν.4488/2017 σχετικά με τις προϋποθέσεις καταβολής της σύνταξης σε περιπτώσεις ποινικής καταδίκης του δικαιούχου.