ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 - 15/03/2024

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων κατ’ εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 125 ν. 5078/2023 (ΦΕΚ 211/τ.Α’/20-12-23)