ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 - 08/03/2018

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης