ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12 - 07/03/2018

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 23 του Ν.4488/2017 (Α΄ 137) - Απασχόληση λόγω ψυχικών παθήσεων