ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 - 07/03/2018

Δ/νση Απονομής Συντάξεων

Παροχή οδηγιών για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 και του άρθρου 36 του Ν. 4387/2016