ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 - 05/03/2019

Δ/νση Ασφάλισης

Εξαίρεση διαιτητών ερασιτεχνικής κατηγορίας από την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου - Nέα κατηγορία ασφαλισμένων στη διαδικασία εργοσήμου