ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1 - 23/01/2020

Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών

Αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ.