ΔΙΕΙΣΦΜΜ/647/823855/05-07-2019

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών 

Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ).