ΔΙΕΙΣΦΜΜ/25/47039/14-01-2019

Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών

Έναρξη και διακοπή της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του π. ΟΓΑ