Δ.ΕΙΣΦ.Μ./454/912198/26-07-2019

Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης & Δημοσιονομικών εγγράφων

 

Καταβολή Δωροσήμου Αυγούστου 2019 (Β' Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους