Δ.ΕΙΣΦ.Μ./264/683479/04-06-2019

Γεν. Δ/νση Εισφορών - Δ/νση Ασφάλισης

Ασφάλιση Των μεταφραστών της Μεταφραστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών