Δ.ΕΙΣΦ.Μ./250/639262/24-05-2019

Γεν. Δ/νση Εισφορών - Δ/νση Εισφορών Μισθωτών 
Εσόδων Διαχείρισης Εσόδων & Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών

Διαχείριση των Πράξεων Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.), που έχουν συνταχθεί ή που θα συνταχθούν για την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών φυλάκων